Η τεχνική εταιρεία ¨ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ¨ με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων ιδρύθηκε το 2008 ως συνέχεια των εταιρειών:

Από το έτος 1992 ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης ¨ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΕΔΕ¨ με δραστηριότητα την κατασκευή έργων πρασίνου, της από το έτος 2003 εταιρείας ¨ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ¨ με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, της από το έτος 1990 ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης ¨ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ¨ με δραστηριότητα την κατασκευή έργων πρασίνου και της από το έτος 2003 εταιρείας ¨ Μ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ¨ με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας: Όλια Δραμητινού